Over ons

Werkwijze

Uitgangspunt
Een individuele benadering door doelgerichte hulp

Dat kan zijn:
√ structuur bij het leren;
√ studieplanning;
√ instructie en oefening van effectieve leerstrategieën;
√ extra instructie en oefening per vak of vaardigheid;
√ begeleiding bij huiswerk maken;
√ hulp bij gebruik van overhoorprogramma's;
√ hulp bij het lezen en luisteren van vreemde talen;
√ hulp en oefening bij de aanpak van toetsvragen;
√ gespecialiseerde begeleiding bij dyslexie.

Begeleiding
Als het nodig is, kunnen leerlingen, individuele begeleiding krijgen voor alle vakken. Die begeleiding doe ik samen met tutors. Dat zijn goed presterende leerlingen van VWO 5 en 6, die intern een opleiding krijgen. Het zijn jongelui die graag andere leerlingen helpen. Het klikt meestal goed, omdat ze wat betreft leeftijd en ontwikkeling dicht bij onze leerlingen staan. Ze krijgen een cursus van 10 lessen, ondersteund door praktijktraining. Door de opleiding hebben ze geleerd hoe ze de leerstof het beste kunnen overdragen, welk materiaal ze kunnen gebruiken en hoe ze kunnen bijdragen aan een vriendelijke, uitnodigende sfeer in de praktijk. We kunnen daardoor individuele hulp geven op alle niveaus en voor alle vakken. Deze aanpak werkt goed. We vormen samen een gemotiveerd team, waaraan ik uiteraard leiding blijf geven.

Diagnostisch onderzoek
De verschillende vormen van begeleiding: coaching, huiswerkbegeleiding en remedial teaching zijn nauw met elkaar verbonden, omdat bij iedere vorm van begeleiding doelgericht wordt gewerkt, d.w.z. er wordt gewerkt aan het oplossen van een leerprobleem. Aan alle begeleidingsvormen gaat een intakegesprek met de ouders en de leerling vooraf. Als het nodig is, wordt er een diagnostisch onderzoek verricht. Het intakegesprek en het diagnostisch onderzoek zijn gericht op het leerprobleem, maar er wordt ook gekeken naar de leermotivatie, de huiswerkattitude, de omstandigheden thuis en op school, belemmerende factoren zoals concentratievermogen en nervositeit bij toetsen. Op grond van die gegevens wordt in overleg met de ouders en de leerling bepaald waar de begeleiding op gericht zal zijn. Adviezen in een recent dyslexie of ander onderzoek worden in het handelingsadvies meegenomen.