Over ons

Werkwijze

Leerlingzorg Goes biedt hulp bij studie voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die:
√ moeilijk kunnen beginnen met het huiswerk;
√ moeilijk aan hun huiswerk kunnen blijven;
√ de studie niet kunnen plannen en daardoor in tijdnood komen;
√ hard leren, maar toch geen goede resultaten behalen;
√ moeite hebben met bepaalde vakken of onderdelen daarvan;
√ moeite hebben met het maken van toetsen;
√ dyslectisch zijn;
√ enz...

Daarnaast worden er voorbereidende lessen voor het Voortgezet Onderwijs voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool aangeboden.

Uitgangspunt
Een individuele benadering door doelgerichte hulp

Dat kan zijn:
√ structuur bij het leren;
√ studieplanning;
√ instructie en oefening van effectieve leerstrategieën;
√ extra instructie en oefening per vak of vaardigheid;
√ begeleiding bij huiswerk maken;
√ hulp bij gebruik van overhoorprogramma's;
√ hulp bij het lezen en luisteren van vreemde talen;
√ hulp en oefening bij de aanpak van toetsvragen;
√ gespecialiseerde begeleiding bij dyslexie.

Faciliteiten
Elke leerling heeft een afgeschermd bureau om afleiding te voorkomen. Computers met geïnstalleerde leerprogramma's, printer, daisyspeler en een kopieerapparaat zijn aanwezig. Er is remediërend materiaal voor de verschillende vakken in de vorm van software, Cd-rom en op schrift.

Verder is er voldoende oefen- en naslagmateriaal, zoals atlassen, woordenboeken, examenbundels voor verschillende niveaus luister Cd's voor de verschillende talen, leesboeken Nederlands en voor de vreemde talen, van diverse niveaus

Diagnostisch onderzoek
De verschillende vormen van begeleiding: coaching, huiswerkbegeleiding en remedial teaching zijn nauw met elkaar verbonden, omdat bij iedere vorm van begeleiding doelgericht wordt gewerkt, d.w.z. er wordt gewerkt aan het oplossen van een leerprobleem. Aan alle begeleidingsvormen gaat een intakegesprek met de ouders en de leerling vooraf. Als het nodig is, wordt er een diagnostisch onderzoek verricht. Het intakegesprek en het diagnostisch onderzoek zijn gericht op het leerprobleem, maar er wordt ook gekeken naar de leermotivatie, de huiswerkattitude, de omstandigheden thuis en op school, belemmerende factoren zoals concentratievermogen en nervositeit bij toetsen. Op grond van die gegevens wordt in overleg met de ouders en de leerling bepaald waar de begeleiding op gericht zal zijn. Adviezen in een recent dyslexie of ander onderzoek worden in het handelingsadvies meegenomen.