пї Leerlingzorg Goes

Over ons





Geschiedenis en leiding

Mag ik mij even voorstellen: Adrienne van Vliet, oprichter en leider van de praktijk Leerlingzorg Goes. Graag wil ik in dit gedeelte wat meer over mijn achtergrond vertellen.

Img


Ik heb jarenlang als leerkracht aan een PABO gewerkt. Ik gaf daar onderwijskunde en praktijkbegeleiding aan a.s. leerkrachten voor het basisonderwijs. Omdat mijn belangstelling uitging naar kinderen met leerproblemen, ben ik de opleiding remedial teacher voor het Basis en Voortgezet Onderwijs gaan volgen en daarnaast de begeleiding van kinderen met dyslexie. Met deze diploma's op zak en de nodige kennis en ervaring, heb ik vanaf 2000 als remedial teacher aan het toenmalige St. Willibrord college gewerkt.

Ik merkte dat sommige leerlingen meer nodig hadden dan extra instructie en oefening van de leerstof. Leerlingen die moeilijk kunnen beginnen en doorwerken, of die hun werk niet kunnen plannen, hebben intensievere begeleiding nodig dan de remedial teaching lessen.

Dat heeft geleid tot de oprichting van de praktijk Leelingzorg Goes in 2006. Dat Leerlingzorg Goes in een behoefte voorzag, bleek uit de vele aanmeldingen.

Tot nu toe hebben we zeer goede resultaten geboekt. Leerlingen die bij ons komen, ervaren de structuur en hulp die we ze bieden als bevrijdend. Er is geen dilemma zoals een spelletje spelen of huiswerk maken. Je gaat gewoon aan het werk en als het nodig is krijg je hulp, ook als je even geen zin hebt en op weg geholpen moet worden. Het werk wordt gepland, zodat zich geen bergen ophopen waar je niet meer doorheen komt.

Vanaf de oprichting zijn vele examenkandidaten geslaagd.