Over ons

Missie

De hersenen van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zijn volop in ontwikkeling. Het is een wat chaotische periode waarin langzamerhand, omstreeks het 20e jaar, weer evenwicht ontstaat. Juist in deze periode wordt van leerlingen verwacht dat ze kunnen plannen, gestructureerd leren, leuke dingen even uitstellen en eerst die toetst gaan leren, keuzes maken voor de toekomst enz. Eigenlijk zijn ze daartoe in deze ontwikkelingsfase niet toegerust. De meeste ouders willen graag een handje helpen, maar daar zijn veel tieners nu juist niet van gediend. Ze willen het zelf kunnen en denken vaak dat ouders en school ver van elkaar staan. Dat maakt de sfeer thuis er vaak niet beter op.

Leerlingzorg Goes wil kinderen die het op school nauwelijks of niet kunnen bolwerken een handje helpen, door:
√ structuur te bieden bij het leren;
√ een werkplanning met ze te maken en te controleren dat ze zich daaraan houden;
√ effectieve leerprocedures aan te leren;
√ extra instructie en oefening per vak of vaardigheid te bieden;
√ te helpen met het maken van huiswerk;
√ hulp te bieden bij het gebruik van overhoorprogramma's;
√ te helpen bij het lezen en luisteren van vreemde talen;
√ te oefenen met de aanpak van toetsvragen.

Met wat extra hulp
√ wordt het werk overzichtelijk;
√ hebben ze genoeg tijd om te herhalen;
√ ontstaan er geen bergen werk en panieksituaties;
√ ontstaan er geen achterstanden in kennis en vaardigheden ;
√ halen ze betere cijfers;
√ raken ze meer gemotiveerd;
√ krijgen ze meer zelfvertrouwen;
√ ontwikkelen meer zelfdiscipline en worden daardoor zelfstandiger;
√ gaan ze over naar een volgend leerjaar;
√ halen ze hun diploma.

Het is de bedoeling dat ze na een periode van begeleiding zelfstandig verder kunnen. Daarom zorgen we ervoor dat ze de autonomie over hun werk behouden, maar de voortgang en de leerresultaten worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Als leerlingen zich de attituden en vaardigheden die ze leren, eigen maken en zelfstandig blijven toepassen, hebben ze daar voor hun verdere schoolloopbaan profijt van, zelfs voor hun hele leven.

We hebben in de jaren dat we bestaan, al heel wat leerlingen door deze moeilijke schoolperiode heen geholpen en hopen dat nog lang te kunnen doen.