Diensten

Remedial teaching

Remedial teaching wordt zowel voor leerlingen van de Basisschool als het Voortgezet Onderwijs aangeboden.

Img

Tijdens de remedial teaching wordt één of meerdere uren per week, individueel in een één op één situatie gewerkt aan een vak of vaardigheid waarmee de leerling moeite heeft. Er is vooraf een diagnostisch onderzoek gedaan, waaruit blijkt waarmee de leerling problemen heeft. Adviezen uit een recent dyslexie of ander onderzoek worden ook meegenomen. Het is dus doelgerichte begeleiding om een leerprobleem op te lossen.

Er wordt ook aandacht besteed aan plannen en organiseren van het schoolwerk. Door met de leerlingen de werking van het geheugen te bespreken, begrijpen ze de noodzaak van herhalen en hoe ze dat strategisch kunnen doen. Niet 2 uur lang, maar liever 4 keer een kwartier met steeds langere tussenpozen.

Leerlingen van de basisschool hebben meestal behoefte aan extra begeleiding bij taal, rekenen en/of begrijpend lezen. Leerlingen die tijdens de basisschoolperiode opgelopen achterstanden in kennis en vaardigheden wegwerken door extra ondersteuning in de vorm van remedial teaching, voorkomen dat ze daardoor in het Voortgezet Onderwijs problemen krijgen. Opgelopen achterstanden blijven dan vaak de leerprestaties negatief beïnvloeden, wat het zelfvertrouwen en de leermotivatie verzwakt.

Dyslectische en taalzwakke kinderen die in de basisschoolperiode goede begeleiding hebben gehad, aangepast aan het automatiseringstekort, hebben daar in het Voortgezet Onderwijs profijt van, vooral bij het leren van de vreemde talen.

Deze begeleidingsvorm is zeer geschikt voor leerlingen die moeite hebben met één of enkele vakken.