Diensten

Coaching

Bij coaching ligt de nadruk op het bewust maken van eigen sterke kanten en tekorten. Daarnaast het bieden van handvatten om daaraan te werken. Voorts het bespreekbaar maken van problemen. Het verkennen en herkennen van de oorzaken en ontdekken van een andere zienswijze en aanpak. Deze vorm van begeleiding is vooral geschikt voor leerlingen die sociaal/emotioneel minder vaardig zijn en/of moeite hebben met het organiseren van hun leven. Ook bij de huiswerkbegeleiding en remedial teaching speelt coaching een belangrijke rol.

Img